Xénia Hoffmeisterová | Vodice 28
vernisáž ve čtvrtek 7. Března 2019 v 17 hodin.
Otevřeno úterý – pátek 10.00 – 17.00 hodin, sobota 10.00 – 15.00 hodin

Xénia Hoffmeisterová

Narozena 13. 6. 1958 na Slovensku v Trenčíně.
1973–1977 – Střední uměleckoprůmyslová škola v Bratislavě – profesor Rudolf Fila
1981–1986 – Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze
(malba u doc. Smutného v rámci studia scénického a kostýmního výtvarnictví)
Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar.

Xénia Hoffmeisterová vystudovala v letech 1973-1977 Střední uměleckoprůmyslovou školu v Bratislavě u Rudolfa Fily. Později se odstěhovala do Prahy a v letech 1981-1986 studovala scénické a kostýmní výtvarnictví na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze a malbu u Oldřicha Smutného. Do roku 1989 pracovala jako scénografka a kostýmní návrhářka v kamenných divadlech v Českých Budějovicích, Ústí nad Labem a Praze, ale prakticky zaměřená divadelní profese jí připadala příliš svazující a rozhodla se plně věnovat volné výtvarné tvorbě. Zabývá se především malbou a tvorbou soch a objektů, vytváří ale i volnou a užitou grafiku a keramiku. Od roku 2001 je členem výtvarného spolku Mánes a od roku 2004 je členkou výtvarného spolku Hollar.

Historik umění Jan Kříž zařazuje dílo Xénie Hoffmeisterové do oblasti fantazijního expresionismu, který v jejím případě: „…vychází z hlubinné symboličnosti alegorických, většinou dějově rozvedených představ.“ Tyto představy převážně zakládají existenciální úvahy a kritický vztah k současnému světu. V jejím vnímání stojí svět lidí permanentně ve svárlivém, mnohovrstevnatém napětí s přírodou, jejími pevnými zákonitostmi a nevyčerpatelnou plodivou silou.

V malířské tvorbě Xénie Hoffmeisterové převládá expresivní složka „se znatelným štětcovým rukopisem, výraznou barevností a racionalistickou konstrukcí, s důrazem kladeným na detail. této základní podobě zůstane Xénia Hoffmeisterová vlastně věrná.“