VINCENT CHIGNIER (*1988)

je malíř a ilustrátor. Pochází z francouzského města Clermont-Ferrand. Momentálně žije ve Šternberku. O umění se začal zajímat během svého dospívání, když objevil malby na stěnách městských budov. Cesta k vlastní tvorbě byla klikatá – vedla přes studium truhlářství. Navzdory své lásce k práci se dřevem se v něm probudila touha seznámit se blíže s uměním a jeho nejrůznějšími směry. Proto zvolil studium na škole grafického umění v Lyonu, odkud pokračoval ke studiu nástěnné malby v Clermont-Ferrandu. Po několikaletém období, kdy nabíral profesní zkušenosti, pocítil Vincent potřebu se intelektuálně obohatit. K jeho velké radosti mu bylo umožněno studovat výtvarné umění na pařížské Sorbonně. V roce 2019 toto své studium úspěšně dokončil a od té doby se umělecké činnosti věnuje naplno.


Jeho tvorbu ovlivňuje urbanistické umění a pak také umělci Caravaggio, Hieronymus Bosch, Henri Matisse, Basquiat a další. S touto směsicí inspirace experimentuje a tvoří – za pomoci různých technik – originální díla plná citu a symboliky.


JAROMÍR TOMKA (*1983)

Jaromír Tomka se narodil roku 1983 tatínkovi a mamince ve Šternberku, kde pobývá doposud. Od mládí ho zajímala plastická tvorba, a také z toho důvodu se rozhodl pro učení v oboru uměleckého řezbářství. Po zakončení studia pracoval v řadě restaurátorských dílen a stolařství, kde rozvíjel schopnosti potřebné pro svou aktuální tvorbu. Fascinaci nachází v přírodě, do které se často ubírá pro hledání vnitřního klidu a inspirace. V jeho tvorbě se tak odráží jednoduchost krás, které lze nacházet v přírodních strukturách. Ty potom přetváří a s citem přenáší do svých děl.