01/2024 Boris Jirků – Levou rukou

Vážení a milí, už to, že jste si mě našli, svědčí o vašem vybraném vkusu. Přesto bych vás chtěl požádat – nespěchejte s prohlížením. Obrazy, ilustrave, kresby, grafiky a plastiky nejsou jen informací. Nechte ve svém vědomí a těle proudit i emoce. mně trvalo přes 30 let, než jsem tuto sumu vytvořil. Otevřete si dobré moravské víno, pusťte si dobrou hudbu a prožívejte. To je moje odměna. Nechci zas tak moc.
Váš Boris Jirků

Malí, socha, ilustrátor prof. Boris Jirk se narodil 10.dubna 1955 ve Zlín. V letech 1970 až 1974 absolvoval Stední umlecko prmyslovou školu v Uherském Hradišti a v letech 1974 – 1980 Akademii výtvarných umní , v ateliéru prof.akad.mal. Arnošta Paderlíka. Do roku 1990 uitel LŠU. Vedl 17 let výuku figurální kresby a malby na VŠUP v Praze. Krátce psobil jako rektor.
Nyní vede výuku figurální kresby a malby na Fakult designu a umní Ladislava Sutnara Západoeské univerzity v Plzni. Souasn je vedoucím a garantem doktorandského a magisterského programu – klasická média (figurální – kresba, grafika, ilustrace, malba, plastika) na Fakult výtvarných umení Akademie umní v Banské Bystrici.
Organizuje výstavy FIGURAMA, studentské kresby patnácti univerzit z Evropy a USA. Vnuje se volné kresb, malb, grafice, ilustraci, devné a kovové plastice, výtvarným realizacím v architektue. Zúastnil se nkolika desítek kolektivních výstav u nás i v zahranií.