Rostislav Herman| TUŠENÍ ŘÁDU
vernisáž ve čtvrtek 6. září 2018 v 17 hodin.
Otevřeno úterý – pátek 10.00 – 17.00 hodin, sobota 10.00 – 15.00 hodin

TUŠENÍ ŘÁDU

Základním kamenem této výstavy je duchovní rozměr. Spirituální tématika se objevuje v mých pracích více než 30 let a její podíl v mé tvorbě se postupně zvyšuje, dnes již jednoznačně převažuje. Po složitém hledání a konfrontací se spiritualitou jiných kultur jsem se přitom vrátil zpět do rodné Evropy, ke křesťanství. Spatřuji v něm nejen duchovní, ale také kulturní kořeny západní společnosti, která dnes tak intenzivně pochybuje sama o sobě. Kde jsou zakotveny naše kořeny ale dokládají katedrály, které nás dodnes ohromují svou krásou.

Často tvořím v cyklech. Na této výstavě mají hlavní podíl dva z nich, které rozpracovávám zejména v posledních třech letech.

 

Cyklus PROBUZENÍ tvoří obraz duchovního procitání člověka. Je to proces. Nové a nové doteky Boha, nenápadné a tiché, se v určitých situacích ozývají v lidském srdci. Často je můžeme přeslechnout, můžeme ale také otevřít dveře… Probouzíme se, procitáme, jsme schopni rozpoznat stále více světla. Proto světelný výtrysk rozšiřující se směrem vzhůru na obrazech. Nalezení duchovního rozměru přitom zároveň považuji za jakési znovuzrození, VZKŘÍŠENÍ nového člověka. Tento název jsem si ale netroufl cyklu dát. Jsem přesvědčen, že je v křesťanské tématice hluboce spjat s Kristem a přistupuji k němu s velkou pokorou.

Cyklus MENHIR představuje zakotvení na zemi, ale zároveň růst směrem vzhůru. Vertikalita symbolizuje vzpřímený postoj, směr cesty. A jsem znovu nejen u člověka jako individua, ale také u mé drahé Evropy, která v posledních desetiletích o své kořeny málo pečuje, vytrhává se z nich, nekultivuje korunu onoho lidského stromu, jehož jsme součástí.

Je zde také několik obrazů z rodícího se cyklu ČASOPROSTOR, který se soustřeďuje na velkolepost vesmíru, jehož jsme součástí. Na jeho živoucí strukturu, která nás ohromuje svou dokonalostí, zákonitostí, kterou se řídí a ve které stále setrvává. TUŠÍM TEDY ŘÁD. První obraz s názvem TUŠENÍ ŘÁDU jsem namaloval již před více než třiceti lety. Tehdy jsem ale netušil, že jednou tak nazvu celou výstavu.

Rostislav Herrmann

 

Rostislav Herman | TUŠENÍ ŘÁDU