realizoval řadu prací od pomníků náhrobků přes fontány a parkové úpravy, až po volná sochařská díla vytvořená ve výrazném formátu, ze dřeva, železa či kamene. Své práce představil na desítkách výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil se více jak šedesáti mezinárodních sympozií, pobýval na tvůrčích pobytech v Evropě, v USA i v Austrálii. Za svou práci obdržel řadu ocenění. Jedním z nejdůležitějších rysů Fialovy tvorby je jeho cit pro začlenění sochy do prostoru. Pracuje s čistými geometrickými tvary a jeho práce je často inspirovaná architekturou. Kultivaci veřejného prostoru vnímá jako důležitý aspekt pro kvalitu našeho života.

Marcel Fišer napsal o Václavu Fialovi:


Václav Fiala restartoval svou výtvarnou dráhu po roce 1989, když se nově obrátil k minimalistickému tvarosloví – nejdříve ve svých velkoformátových kresbách a v roce 1992 i jako sochař díky dvěma sympoziím, Winged Arrow v Plzni v kovu a Grenzgänger v rakouském Schwarzenbergu ve dřevě. Zprvu pracoval výhradně v těchto dvou materiálech. Kámen, v němž už dnes provedl desítky monumentálních i drobnějších soch, byl pro něj dlouho nedostupný, neboť vyžadoval speciální nástroje, prostor a zejména zkušenosti… Zlom přišel, když v polovině 90. let zvítězil se svým návrhem v soutěži na Pomník obětem první a druhé světové války v Rožnově pod Radhoštěm. Přišel s ideou nízké čočky z absolutně černého materiálu. Po složitých peripetiích se mu podařilo získat blok afrického gabra, hlubinného magmatického kamene náročného na opracování, prodávaného pod obchodním názvem Nero Zimbabwe. Tento kámen po vyleštění dosahuje téměř absolutní černě a – slovy samotného sochaře – začne působit jako něco nadpozemského. Rožnovský pomník mu přinesl nejen širokou pozitivní odezvu, ale i poměrně dost materiálu, který zbyl po opracování kamenného bloku. Fiala ho využil pro další práce. Poskládal z něj Černé zrcadlo, plochý kruh o průměru 640 cm, v němž na své výstavě na Pražském hradě v roce 1997 nechal odrážet katedrálu a poté jej natrvalo osadil v Klatovech jako Pomník obětem heydrichiády.