NAROZENA 22.8.1972
V BRANDÝSE NAD LABEM, ČESKÁ REPUBLIKA.
POCHÁZÍ ZE VŠETAT U MĚLNÍKA,
OD ROKU 2004 ŽIJE STŘÍDAVĚ V SYDNEY A V PRAZE.

Na její lásku k umění, interiérům, designu a její profesní dráhu měl vliv její otec, který
se celý svůj život věnuje stavitelství, designu a projektování.
Petra má syna Maximiliana a dceru Giselle, se kterými střídavě žije v Sydney a v Praze.
Její abstraktní tvorba je výrazně ovlivněna životem v Austrálii, kde se setkává s odlišnou
kulturou, životním stylem a rozmanitou barevností přírody. Ráda pracuje se světlem,
vibru-jící barevností, figurativní malbou a symbolikou, která v lidech vzbuzuje radost
ze života, hravost, touhu po poznání a pozitivní vnímání života .