*23. 8. 1976

žije a pracuje v Lískovci u Frýdku-Místku a Ostravě / he lives and works in

Lískovec, Frýdek-Místek and Ostrava, Czech Republic

Transpozice

Hlavní část tvorby Václava Rodka je klasická malba pracující s fenoménem barvy, kompozicí a prostorem obrazového plánu. Téma jednotlivých obrazů a sérii obrazů mají vazbu na neverbální i verbální prostředky tvorby. Zabývá se narativním příběhem a jeho transpozicí, kontextualizaci i recyklací. Důležitým prvkem je abstrahování malířského gesta a pojímaní abstrakce jako rovnocenné vyjadřovací metody v obraze. Mezi těmito fenomény často osciluje, což vede k vytváření vlastní malířské filozofie.

Klasickou malbu často obohacuje netradičními materiály, které ve své vazbě s „malovaným“, nesou požadovanou informaci. Ta je polarizovaná mezi odkazovou rovinu materiálu a jeho estetickou hodnotou. Často jsou autorem do obrazů vkomponovány například dřevěné dýhy, syntetické náhražky dřevěné struktury, napouštěcí mořidla, laky, oleje vosky. Výsledná kompilace se stává obrazovým hybridem.

Téma obrazů je vyjádřeno jak klasickými obrazovými schématy, tak používám juxtapozičních, postprodukčních, re-interpretačních konstrukcí. Obsah je kódován myšlenkovými smyčkami do novotvarů odkazující na předešlé realizace. V obrazovém rhizomu vznikají jak série obrazů, tak sériově nevázané realizace.  

Obrazy výstavy Transpozice mapují figurální část tvorby Václava Rodka z období po doktorandském studiu. Jsou to transpozice, neboli změny polohy vyjadřování figurální malby vázané na navazující i nenavazující malířské cykly, i na jednotlivé obrazy.