01/2023 Veronika Opavská, SEDMERO KRAVCŮ

Vystudovala Vysokou školu výtvarného umění v Bratislavě, v atelieru Kov a šperk. Své šperkařské designerské studium obohatila o obor malby na interní stáži v rámci své školy a externí stáži v Portugalsku. Malbě se věnovala již dříve a to na Vyšší odborné škole ve Zlíně. Tvorbu v oblasti šperku chápe jako multimediální počin, kde propojuji odvětví malby i šperku. Své pojetí koncipuje do volných objektů zavěšených na stěnu jako obrazy. V malbě nevyužívá jen typické nástroje, jako jsou štětce, ale i různé řezné nástroje, pomocí kterých se dostává do spodních vrstev malby. Řezáním… zobrazit více →

09/2022 Vera Siffner

Kanadská malířka českého původu, studovala na Concordia University v Montrealu, Canada, kde obdržela titul Bakalář Krásných Umění, v oboru malby.Vedle své osobní tvorby se věnuje profesionálně grafickému designu a ilustraci. V tomto oboru dosáhla velkého úspěchu a jejími klienty jsou významné mezinárodní firmy jako například: Johnson&Johnson, Kanada a USA, Clairol, Frosst, Tropicana, Danone Francie, a mnoho jiných. V roce 1989 uspořádala první stěžejní výstavu své tvorby v “La Maison de la Culture” v Montrealu, a od té doby vystavovala na nesčetných kolektivních a sólo výstavách v Kanadě, Spojených Státech Amerických a České republice.… zobrazit více →

06/2022 Václav Rodek

*23. 8. 1976 žije a pracuje v Lískovci u Frýdku-Místku a Ostravě / he lives and works in Lískovec, Frýdek-Místek and Ostrava, Czech Republic Transpozice Hlavní část tvorby Václava Rodka je klasická malba pracující s fenoménem barvy, kompozicí a prostorem obrazového plánu. Téma jednotlivých obrazů a sérii obrazů mají vazbu na neverbální i verbální prostředky tvorby. Zabývá se narativním příběhem a jeho transpozicí, kontextualizaci i recyklací. Důležitým prvkem je abstrahování malířského gesta a pojímaní abstrakce jako rovnocenné vyjadřovací metody v obraze. Mezi těmito fenomény často osciluje, což vede k vytváření vlastní malířské filozofie.… zobrazit více →

04/2022 Iveta Dučáková

NAROZENA 21.5.1976 Využívá velkého spektra obrazových možností: malba, kresba, fotografie, koláž, digitální obraz atd. Jednou ze základních strategií jejích děl je deformace lidské figury a tváře. Tento přístup může na první pohled vypadat jako snaha o tradiční expresivitu, to však není tak úplně případ autorky. Tělesná deformace zde totiž paradoxně nevypovídá o emocionálních stavech a dokonce ani o tělesnosti samotné, ale spíše o sociálních rolích a místě člověka v dnešním světě. Současnou realitu Dučáková chápe jako propustnou hranici mezi tradičním světem pevných tvarů a setrvalých znaků a fluktuící virtualitou, kde dochází k neustálým… zobrazit více →

2/2022 PETRA MCGRATH

NAROZENA 22.8.1972V BRANDÝSE NAD LABEM, ČESKÁ REPUBLIKA.POCHÁZÍ ZE VŠETAT U MĚLNÍKA,OD ROKU 2004 ŽIJE STŘÍDAVĚ V SYDNEY A V PRAZE. Na její lásku k umění, interiérům, designu a její profesní dráhu měl vliv její otec, kterýse celý svůj život věnuje stavitelství, designu a projektování.Petra má syna Maximiliana a dceru Giselle, se kterými střídavě žije v Sydney a v Praze.Její abstraktní tvorba je výrazně ovlivněna životem v Austrálii, kde se setkává s odlišnoukulturou, životním stylem a rozmanitou barevností přírody. Ráda pracuje se světlem,vibru-jící barevností, figurativní malbou a symbolikou, která v lidech vzbuzuje radostze života,… zobrazit více →

11/2021 JAN SPĚVÁČEK

Výstava prodloužena do 12.2.2022 Jan Spěváček se narodil 8. 9. 1973 v Teplicích a od 1994 žije a pracuje v Brně. Střední umělecké školy studoval v Praze a Kamenickém Šenově, aniž by jej sklářské školení odklonilo od malířské dráhy. V letech 1994-2000 studoval v malířském atelieru Jiřího Načeradského na FaVU VUT v Brně, kde se usídlil a stal se jedním z nejznámějších malířů střední generace. S dodnes soudržným společenstvím spolužáků jej spojuje nekompromisní zaujetí pro klasickou malířskou formu jakožto opozici vůči konceptuálním a dalším tendencím v současném umění. Do Brna přišel Jan Spěváček… zobrazit více →

9/2021

Vladimír Preclík Byl český sochař, malíř, spisovatel, vysokoškolský pedagog, předseda uměleckého spolku Mánes. Během svého života vytvořil přes 800 soch a napsal dvanáct knih. Na zámku v Bechyni je otevřeno Muzeum Vladimíra Preclíka se stálou expozicí jeho děl. Stálá expozice je i v jeho rodném Hradci Králové Studoval na Vyšší škole sochařsko-kamenické v Hořicích a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Josefa Wagnera. Vystavoval od roku 1958 a uspořádal více než 80 samostatných výstav doma i v zahraničí. Získal řadu ocenění a uznání. V 60. letech 20. století byl spoluzakladatelem… zobrazit více →

6/2021 František Hodonský

narozen 19. 2. 1945 v Moravském Písku, malíř, grafik a pedagog STUDIUM Studium na SUPŠ v Uherském Hradišti (prof Vl.Hroch) a na pražské AVU (prof. František Jiroudek)1990 - 1997 profesorem na AVU v Praze, vedoucí ateliéru krajinářské a figurální malby1998 - 2012 profesorem na Akademii umění v Banské Bystrici, vedoucí ateliéru současné malby2014 – 2015 profesorem na ART & DESIGN INSTITUTU Praha, ateliér grafika2018 – profesorem na ZČU KVV v Plzni. PŮSOBENÍ Samostatně vystavuje od roku 1976, uspořádal na sto autorských výstav.Je zastoupen v NG, GHMP a v mnohých oblastních galeriích: např. Pardubice,… zobrazit více →

1/2021 Jarosław Sebastian Pastuszak

se narodil 16. 7. 1971 v Szczebrzeszynu (Polsko). V letech 1992–1997 absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. V letech 1999 - 2005 absolvoval postgraduální studium na CMTF UP v oboru Praktická teologie – studium křesťanského východu na katedře Spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu.V akademické práci se soustřeďuje na teologii umění a kultury, spiritualitu umění (zabývá se vzájemným vztahem mezi slovem a obrazem a taktéž spirituálními aspekty výtvarného umění a kultury jako celku), teologii krásy, teologickou hermeneutiku současného umění, fenomenologii náboženského dialogu, kulturní antropologii. Ve své výtvarné činnosti se koncentuje na abstraktní malbu a kresbu. Přiležitostně se zabývá sochářstvím. Jarosława Sebastiana Pastuszaka nemlčení o tom co nelze říci slovy… zobrazit více →