06/2022 Václav Rodek

*23. 8. 1976 žije a pracuje v Lískovci u Frýdku-Místku a Ostravě / he lives and works in Lískovec, Frýdek-Místek and Ostrava, Czech Republic Transpozice Hlavní část tvorby Václava Rodka je klasická malba pracující s fenoménem barvy, kompozicí a prostorem obrazového plánu. Téma jednotlivých obrazů a sérii obrazů mají vazbu na neverbální i verbální prostředky tvorby. Zabývá se narativním příběhem a jeho transpozicí, kontextualizaci i recyklací. Důležitým prvkem je abstrahování malířského gesta a pojímaní abstrakce jako rovnocenné vyjadřovací metody v obraze. Mezi těmito fenomény často osciluje, což vede k vytváření vlastní malířské filozofie.… zobrazit více →

04/2022 Iveta Dučáková

NAROZENA 21.5.1976 Využívá velkého spektra obrazových možností: malba, kresba, fotografie, koláž, digitální obraz atd. Jednou ze základních strategií jejích děl je deformace lidské figury a tváře. Tento přístup může na první pohled vypadat jako snaha o tradiční expresivitu, to však není tak úplně případ autorky. Tělesná deformace zde totiž paradoxně nevypovídá o emocionálních stavech a dokonce ani o tělesnosti samotné, ale spíše o sociálních rolích a místě člověka v dnešním světě. Současnou realitu Dučáková chápe jako propustnou hranici mezi tradičním světem pevných tvarů a setrvalých znaků a fluktuící virtualitou, kde dochází k neustálým… zobrazit více →

2/2022 PETRA MCGRATH

NAROZENA 22.8.1972V BRANDÝSE NAD LABEM, ČESKÁ REPUBLIKA.POCHÁZÍ ZE VŠETAT U MĚLNÍKA,OD ROKU 2004 ŽIJE STŘÍDAVĚ V SYDNEY A V PRAZE. Na její lásku k umění, interiérům, designu a její profesní dráhu měl vliv její otec, kterýse celý svůj život věnuje stavitelství, designu a projektování.Petra má syna Maximiliana a dceru Giselle, se kterými střídavě žije v Sydney a v Praze.Její abstraktní tvorba je výrazně ovlivněna životem v Austrálii, kde se setkává s odlišnoukulturou, životním stylem a rozmanitou barevností přírody. Ráda pracuje se světlem,vibru-jící barevností, figurativní malbou a symbolikou, která v lidech vzbuzuje radostze života,… zobrazit více →

11/2021 JAN SPĚVÁČEK

Výstava prodloužena do 12.2.2022 Jan Spěváček se narodil 8. 9. 1973 v Teplicích a od 1994 žije a pracuje v Brně. Střední umělecké školy studoval v Praze a Kamenickém Šenově, aniž by jej sklářské školení odklonilo od malířské dráhy. V letech 1994-2000 studoval v malířském atelieru Jiřího Načeradského na FaVU VUT v Brně, kde se usídlil a stal se jedním z nejznámějších malířů střední generace. S dodnes soudržným společenstvím spolužáků jej spojuje nekompromisní zaujetí pro klasickou malířskou formu jakožto opozici vůči konceptuálním a dalším tendencím v současném umění. Do Brna přišel Jan Spěváček… zobrazit více →

9/2021

Vladimír Preclík Byl český sochař, malíř, spisovatel, vysokoškolský pedagog, předseda uměleckého spolku Mánes. Během svého života vytvořil přes 800 soch a napsal dvanáct knih. Na zámku v Bechyni je otevřeno Muzeum Vladimíra Preclíka se stálou expozicí jeho děl. Stálá expozice je i v jeho rodném Hradci Králové Studoval na Vyšší škole sochařsko-kamenické v Hořicích a na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze v ateliéru prof. Josefa Wagnera. Vystavoval od roku 1958 a uspořádal více než 80 samostatných výstav doma i v zahraničí. Získal řadu ocenění a uznání. V 60. letech 20. století byl spoluzakladatelem… zobrazit více →

6/2021 František Hodonský

narozen 19. 2. 1945 v Moravském Písku, malíř, grafik a pedagog STUDIUM Studium na SUPŠ v Uherském Hradišti (prof Vl.Hroch) a na pražské AVU (prof. František Jiroudek)1990 - 1997 profesorem na AVU v Praze, vedoucí ateliéru krajinářské a figurální malby1998 - 2012 profesorem na Akademii umění v Banské Bystrici, vedoucí ateliéru současné malby2014 – 2015 profesorem na ART & DESIGN INSTITUTU Praha, ateliér grafika2018 – profesorem na ZČU KVV v Plzni. PŮSOBENÍ Samostatně vystavuje od roku 1976, uspořádal na sto autorských výstav.Je zastoupen v NG, GHMP a v mnohých oblastních galeriích: např. Pardubice,… zobrazit více →

1/2021 Jarosław Sebastian Pastuszak

se narodil 16. 7. 1971 v Szczebrzeszynu (Polsko). V letech 1992–1997 absolvoval studium teologie na CMTF UP v Olomouci. V letech 1999 - 2005 absolvoval postgraduální studium na CMTF UP v oboru Praktická teologie – studium křesťanského východu na katedře Spirituality, mezináboženského dialogu a studií křesťanského východu.V akademické práci se soustřeďuje na teologii umění a kultury, spiritualitu umění (zabývá se vzájemným vztahem mezi slovem a obrazem a taktéž spirituálními aspekty výtvarného umění a kultury jako celku), teologii krásy, teologickou hermeneutiku současného umění, fenomenologii náboženského dialogu, kulturní antropologii. Ve své výtvarné činnosti se koncentuje na abstraktní malbu a kresbu. Přiležitostně se zabývá sochářstvím. Jarosława Sebastiana Pastuszaka nemlčení o tom co nelze říci slovy… zobrazit více →

27. 8. 2020 Václav Fiala

realizoval řadu prací od pomníků náhrobků přes fontány a parkové úpravy, až po volná sochařská díla vytvořená ve výrazném formátu, ze dřeva, železa či kamene. Své práce představil na desítkách výstav doma i v zahraničí. Zúčastnil se více jak šedesáti mezinárodních sympozií, pobýval na tvůrčích pobytech v Evropě, v USA i v Austrálii. Za svou práci obdržel řadu ocenění. Jedním z nejdůležitějších rysů Fialovy tvorby je jeho cit pro začlenění sochy do prostoru. Pracuje s čistými geometrickými tvary a jeho práce je často inspirovaná architekturou. Kultivaci veřejného prostoru vnímá jako důležitý aspekt pro… zobrazit více →

25. 6. 2020 Antonín Kroča a hosté

Jeho malba není nikdy popisem reálné situace, ale vždy přináší vnitřní prožitek, osobní přístup a psycholozující pohled na motiv. Antonín Kroča je především figuralistou. Se zaujetím sleduje osudy jemu blízkých postav, které prožívají své každodenní příběhy. Provází nás svým světem hospod, zabijaček, oslav a ukazuje scény ve svém okolí. Miluje lidi. Rád je portrétuje. Portréty přátel vzdáleně evokují oduševnělé malby oskara Kokoschky. Častým námětem je ženský akt. Antonín je expresionista. Jako takový přináší nový, osvobozující způsob malby. Preferuje uvolněný rukopis s použitím hutné barevnosti. Objekt často deformuje ale vždy tak, aby vyjádřil podstatu a… zobrazit více →